வெள்ளி, 3 ஆகஸ்ட், 2012

பிஜி தமிழர்கள் --மின்நூல் (E-Book)

முனைவர் நா.இளங்கோ
தமிழ் இணைப் பேராசிரியர்
புதுச்சேரி-8

பிஜி தமிழர்கள் கற்கத் தவறிய பாடங்களும்
உலகத் தமிழர்கள் கற்க வேண்டிய பாடங்களும் -மின்நூல்


Click to launch the full edition in a new window
Publishing Software from YUDU

புதன், 1 ஆகஸ்ட், 2012

தகவல் தொடர்புச் சாதனங்களும் கதையாடலும் மின்நூல்


முனைவர் நா.இளங்கோ
தமிழ் இணைப் பேராசிரியர்
புதுச்சேரி-8

Dr.N.Ilango


தகவல் தொடர்புச் சாதனங்களும் கதையாடலும்- மின்நூல்


Click to launch the full edition in a new window
Online Publishing from YUDU
 
மின்நூலைப் பார்வையிட இங்கே சொடுக்கவும்

புதுச்சேரியில் பல்லவச் சிற்பங்கள் நூல் அணிந்துரை -முனைவர் நா.இளங்கோ

முனைவர் நா . இளங்கோ “ செங்கல் இல்லாமலும் , மர ம் இ ல்லாமலும் , உலோகம் இல்லாமலும் , சுண்ணாம்பு இல்லாமலும் பிரம்மா , சிவன் மற்றும் விஷ்ணுவ...