வெள்ளி, 3 ஆகஸ்ட், 2012

பிஜி தமிழர்கள் --மின்நூல் (E-Book)

முனைவர் நா.இளங்கோ
தமிழ் இணைப் பேராசிரியர்
புதுச்சேரி-8

பிஜி தமிழர்கள் கற்கத் தவறிய பாடங்களும்
உலகத் தமிழர்கள் கற்க வேண்டிய பாடங்களும் -மின்நூல்


Click to launch the full edition in a new window
Publishing Software from YUDU

புதன், 1 ஆகஸ்ட், 2012

தகவல் தொடர்புச் சாதனங்களும் கதையாடலும் மின்நூல்


முனைவர் நா.இளங்கோ
தமிழ் இணைப் பேராசிரியர்
புதுச்சேரி-8

Dr.N.Ilango


தகவல் தொடர்புச் சாதனங்களும் கதையாடலும்- மின்நூல்


Click to launch the full edition in a new window
Online Publishing from YUDU
 
மின்நூலைப் பார்வையிட இங்கே சொடுக்கவும்

ஊடக விளம்பரங்களும் நுகர்வுப் பண்பாடும்

முனைவர் நா.இளங்கோ தமிழ்ப் பேராசிரியர் புதுச்சேரி-8 நுகர்வுப் பண்பாடு என்பது மேலும் மேலும் கூடுதலான அளவில் பொருள் மற்றும் சேவை...